Skriv ut

Protokollat


PROTOKOLLAT
Parterne er på forhandlingsmøde enige om
 
• at der i særtilfælde kan aftales egne priser, betalingsmåder og procentsatser mellem det enkelte teater i Sverige, Norge, Danmark og Island - og det enkelte forlag
• at musicals, operetter, gennemkomponeret musikteater og andre værker, hvor musikken har karakter af ’store rettigheder’ kan ligge over de angivne 12 pct. i tilfælde af at de originale rettighedshavere fra sin side allerede kræver dette.
• at det ikke er hensigten at der skal ske nogen ændret praksis fra teatrenes side hvad angår at handle gennem forlagene, der hvor det er muligt
• at priserne i aftaleperioden 2003-2008 stiger med i alt 10 pct., svarende til 2 pct. pro anno, med virkning pr. 1/4 2008. Og at prisstigningerne for perioden 2008-2013 reguleres tilsvarende med i alt 10 pct., svarende til 2 pct. pro anno, med virkning pr.1/4 2013. I tilfælde af større økonomiske konjunktursvingninger i de Nordiske lande kan en op- eller nedjustering af denne prisfremskrivning dog forhandles efter ønske fra én af parterne. Ved udtrykket ’priserne’ forstås såvel priserne for grundbeløb, minimumsbeløb pr. aften samt optionsbeløb.
• Det er aftalt at ændrede formuleringer fremsat i kontrakterne om at ’enhver ændring’ skal godkendes af forlaget erstattes af ’væsentlige ændringer’. Dog understreges det, at i tilfælde hvor dramatikere eller deres rettighedshavere stiller specifikke krav, er teatrene forpligtet til at respektere og efterleve disse. Teatrenes organisationer, herunder Nordisk Teaterlederråds styrelse, udtrykker ønsket om aktivt at arbejde for at teatrene handler i overensstemmelse med sådanne krav. Særlige krav fra dramatikere eller deres repræsentanter skal vedlægges kontrakterne som informationsblad.

Forhandlingsudvalget tilkendegiver at forlæggeraftalen parterne i mellem er et så vellykket instrument i samarbejdet mellem de Nordiske teatre og forlag, at aftalen umiddelbart kan fortsætte for en yderligere 5 års periode også ud over den næstfølgende forhandlingsperiode 1/4 2008 - 31/3 2013 medmindre én af parterne opsiger aftalen eller stiller forslag om at genforhandle hele aftalen eller dele af den senest 12 måneder før periodens udløb.
 
Forhandlingsudvalget udtrykker ønsket om at det gode og tillidsfulde samarbejde parterne imellem fortsætter.
 
 
 
Bergen den 7 november 2006
 

Ny Nordisk Forlæggerforening                                          Nordisk Teaterlederråd
Fred Olav Johannessen                                                     Anders Ahnfelt-Rønne