Skriv ut

Kap 1.2 Tilsetting


1.2.1 Skriftlighetskrav  
Tilsetting skal skje skriftlig.
 
1.2.2 Uttalerett
Tillitsvalgte skal ha innsyn i søkerlister og innstillinger, og har rett til å uttale seg før tilsetting.
 
Merknad:
Retningslinjer for utlysninger, innsyn i søknader og andre spørsmål vedrørende tilsettinger utarbeides i samråd med tillitsvalgte og tas inn i personalhåndboken.
 
1.2.3 Kvalifikasjoner
Ved tilsetting og opprykk skal det legges hovedvekt på søkerens kvalifikasjoner, teoretisk og praktisk utdanning og egnethet for stillingen.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito