Skriv ut

§1 Varighet


Overenskomsten gjøres gjeldende fra 1. april 2014 til 31. mars 2016.
Hvis overenskomsten til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med
3 -tre- måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1-ett- år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.