Skriv ut

§3 Særskilte forhandlinger


I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble­mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om
 
1.   endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe
eller
2.   spesiell avlønning som en personlig ordning.
 
Det er en forutsetning at slike avtaler bare skal kunne inngås for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.

§ 4 SAKSBEHANDLING

Resultatet av forhandlinger etter §§ 1 og 2 og avtaler etter § 3 skal innberettes til partene sentralt.