Skriv ut

§4 Turné/Dagsreiser


4.1
Orkesteradministrativt personale har plikt til å delta på orkestrets turnéer og dagsreiser med inntil 32 dager pr sesong, elles med de samme begrensninger som for orkestrets musikere (jfr. særbestemmelser).

4.3
Etter turné på 3 døgn eller mer har orkesteradministrativt personale krav på 1 fridag med lønn, fortrinnsvis i tilknytning til turnéens avslutning. Det kan lokalt avtales andre ordninger.

Merknad: Dersom samme bestemmelse for musikerne i orkesteret endres, forutsettes pkt. 4.3 endret tilsvarende.

4.4
For pålagt overtid på turné skal det betales overtidsgodtgjøring i h.h.t. fellesbestemmelsene § 6 nr. 4.