Skriv ut

§6 FERIE/FRI


6.1 I tilknytning til sommerferien har suffløren rett til 2 uker fri med lønn.
 
6.2 I tillegg til ferie og fri i h.h.t. pkt. 6.1 har suffløren rett til 2 uker fri med lønn i h.h.t. Fellesbestemmelsene § 5.8.