Skriv ut

§1 Definisjoner


1.1 Lønn omfatter stil­lingens lønn i h.h.t. hoved­regula­tivets (A-tabellens) og tilleggs­regulativets (B tabel­lens) satser så­framt ikke annet er avtalt.

1.2 Med sesong menes tiden 1. august til 31. juli påføl­gende år.

1.3 Med tjenesteuke menes mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.