Skriv ut

§1 Overenskomstens rekkevidde:


1.1
Avtale om oversettelse av et teaterstykke inngås mellom oversetteren og det bestillende teater i samsvar med de bestemmelser som er fastlagt i denne overenskomst.

1.2
Ved inngåelse av en slik avtale brukes vedheftede normalkontraktsformular, som er å anse som en del av denne overenskomst. Bruk av annet formular fritar ingen av partene for ansvaret for å overholde overenskomstens bestemmelser .

1.3
Oversetteren har opphavsretten til oversettelsen, og disponerer fritt over den, med de begrensninger som uttrykkelig fremgår av denne overenskomst.