Skriv ut

6.1 Lønnsregulativet


Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ. Opprettholdes det pensjonsordninger med fri pensjon eller lavere pensjonstrekk enn 2 % og ytelser som tilnærmet svarer til ytelsene etter KLPs normalvedtekter, må det foretas en omregning slik at nettolønnen svarer til regulativets satser fratrukket 2 % av pensjonsgrunnlaget.
 
Merknad:
Lønnstabellene er av praktiske grunner tatt inn som vedlegg til overenskomsten (vedlegg 1).
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito