Skriv ut

6. Permisjon


6.1          Velferdspermisjoner

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan arbeidstaker gis velferdspermisjon med full lønn i inntil 2 uker eller med halv lønn i inntil 1 måned pr. kalenderår.

 

6.2          Turné

Velferdspermisjoner kan i særskilte tilfeller gis for pass av barn under turnéer hvor ansvaret ikke kan overtas av den andre av foreldrene.

 

6.3          Avleggelse av eksamen

I forbindelse med avleggelse av eksamen gis det fri med lønn eksamensdagen samt 2 lesedager før hver eksamensdag. Ved avleggelse av hjemmeeksamen over en lengre periode gis det fri med lønn den dagen oppgaven leveres og 2 lesedager før eksamen.

Arbeidstakere som er tildelt stipend fra Fond for utøvende kunstnere eller Statens kunstnerstipend (ikke garantiinntekt eller arbeidsstipend) gis permisjon med hel eller delvis lønn for bruk av stipendet.