Skriv ut

§8 Ferie og fritid


8.1 Det gis ferie i henhold til ferieloven

8.2 Avtalefestet ferie
Med hensyn til avtalefestet ferie vises det til protokoll fra A-delsforhandlingene av 16. mai 2000 mellom Spekter og NSF.
 
8.3 Fri med lønn
Skuespillere har krav på 4 uker fri med lønn pr. år, hvorav tre uker er kompensasjon for hjemmearbeid. En uke skal ligger mellom 15/12 og 30/04.
 
8.4 Avvikling
Normalt tas 6 uker sammenhengende i forbindelse med sommerferien, men det er anledning til å inngå lokal avtale om en annen disponering. Avtale om avvikling av de siste tre uker skal skje med minst en måneds varsel.