Skriv ut

§7 Gjenbruk:


7.1
Ønsker et teater visningsrett til en eksisterende oversettelse utover slik som nevnt i § 6, skal teatret innhente samtykke fra og inngå egen kontrakt med oversetteren, samt overta de plikter overfor oversetteren som fremgår av denne overenskomst, mot et honorar på 50% av oppregulert førstegangshonorar. Denne visningsretten gjelder i 3 (tre) år og kan forlenges i nye 3 (tre) år mot et merhonorar på 25% av opp­regulert førstegangshonorar.

7.2
Dersom teatret forsømmer å innhente oversetterens tillatelse til gjenbruk av verket, skal det i tillegg til det honorar oversetteren er berettiget til, svare en konvensjonalbot på samme beløp.