Skriv ut

§17 Utbetaling av lønn


17.1   Lønningsdag
 
Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.
Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.
 
17.2   Lønn før ferie
 
En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie.
 
17.3   Forskudd
 
I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd.
Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd.