Skriv ut

§ 3 Saksbehandling


Resultatet av forhandlinger etter § 1 og avtaler etter § 2 skal innberettes til partene sentralt.

Forhandlingene med grunnlag i §§ 1,og 2 skal føres etter reglene i tilleggsbestemmelsene til Hovedavtalen , § 4.