Skriv ut

2. Særskilte tillegg


2.1          Biinstrument

For tjeneste med biinstrument betales et tillegg på kr 80,00 pr. biinstrument for hvert frammøte. Som biinstrument til slagverk regnes kun pauker, melodiske slagverkinstrumenter og elektronikk.

 

2.2          Gruppeleder

For engasjement eller tjeneste som gruppeleder betales opprykkstillegg, jf Kap. 2, pkt. 3.4.

 

2.3          Konsertmester

For engasjement eller tjeneste som konsertmester betales et tillegg på minst kr 210,00 for hvert frammøte på prøve, og kr 420,00 for konsert.