NTO Avtaler > Spekter - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche > 7 Særbestemmelser Carte Blanche vedr fritid og tjenestefri
Skriv ut

7 Særbestemmelser Carte Blanche vedr fritid og tjenestefri


7.1 
Danseren skal ha tjenestefri i minst 1 uke til individuell øvelse etter avtjent førstegangstjeneste.
 
7.2 
Danseren skal ha rimelig tid til individuell øvelse etter avtjent repetisjonstjeneste på 2 uker eller mer.
 
7.3 
Danseren skal ha fri minst 2 weekend i kalendermåneden inklusive de offentlige helge- og høytidsdager. Denne bestemmelsen kan fravikes i perioder med gjestende koreograf eller dens assistent, dog kun 4 ganger i året. Dersom danseren må avstå fra en fri-weekend, har han/hun krav på å få den erstattet senere. Weekendfri regnes fra fredag ved arbeidstidens slutt kl. 16.30 til mandag kl. 9.30.
 
7.4 
Under perioder med tjenestefri stilles så langt det er mulig ledige lokaler til rådighet for frivillige klasser og individuell trening.