Skriv ut

§3 LØNNSRAMMER


3.1       Administrativt personale (NTL)
 
A1 er fjernet pr 1.4.06
 
A2
Ans.
0
2
4
6
8
10
A2.1
12
14
16
18
20
22
A2.2
24
 
 
 
 
 
A2.3
25
 
 
 
 
 
(sekretærer med liten grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)
 
A3
Ans.
0
2
4
6
8
10
A3.1
17
19
21
23
24
27
A3.2
27
 
 
 
 
 
A3.3
29
 
 
 
 
 
(sekretærer med stor grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)
 
 A4
Ans.
0
2
4
6
8
10
A4.1
19
21
23
24
26
29
A4.2
29
 
 
 
 
 
A4.3
31
 
 
 
 
 
 
 
 
A5
Ans.
0
2
4
6
8
10
A5.1
23
24
26
28
30
33
A5.2
34
 
 
 
 
 
A5.3
36
 
 
 
 
 
 
(Lavere mellomledernivå hvor vedkommende er underlagt en annen innen eget fagfelt)
 
A6
Ans.
0
2
4
6
8
10
A6.1
25
27
29
31
33
36
A6.2
38
 
 
 
 
 
A6.3
40
 
 
 
 
 
 
 
A7
Ans.
0
A7.1
40
A7.2
42
A7.3
44
A7.4
46
A7.5
46