Skriv ut

2. Arbeidstid


2.1          Ordinær arbeidstid

Arbeidstiden er inntil 8 timer pr. dag og 37,5 timer pr. uke. Arbeidstiden er inntil 35,5 timer pr. uke i de tilfeller som kommer inn under aml § 46 nr. 3. Den daglige arbeidstiden skal fortrinnsvis ligge mellom kl. 07.00 og kl. 23.00.

 

2.2          Podietid

For musikere skal arbeidstid på podiet normalt ikke overstige 5 timer pr. dag eller 25 timer pr. uke. Arbeidstid som overstiger disse rammene lønnes etter bestemmelsene for overtid. Det kan i særskilte tilfeller avtales utvidet ramme for den daglige arbeidstiden på podiet.

Hvert frammøte avregnes som hovedregel med minst 2 timer. Forestilling avregnes med minst 3 timer.

 

2.3          Forberedelser, øving m.m.

For musikere skal som hovedregel 12,5 timer og aldri mindre enn 10 timer, av den ukentlige arbeidstiden ikke bindes i arbeidsplanen, men disponeres av arbeidstakeren til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling.