Skriv ut

§5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid


Gjaldt til 31.12.2006 og er opphevet fra 1.1.07 (erstattet av ny § 5.9 i særbestemmelser)