Skriv ut

6.8 Definisjoner


Sesong er fra 01.08 til 31.07
Månedslønn er årslønn dividert med 12
Dagslønn er årslønn dividert med 312
Dagslønn orkester og repetitører er årslønn dividert med 300 
Timelønn – 37,5 timers uke er årslønn dividert med 1950.
Timelønn – 35,5 timers uke er årslønn dividert med 1846.
Timelønn – overtid er årslønn dividert med 1850.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito