Skriv ut

3.4 Turnestopp


Dersom turnéen varer med enn 35 dager sammenhengende (uten hjemreise), skal virksomheten legge inn turnéstopp for hver 35. dagers periode. Turnéstopp betyr at turnéen avbrytes i minst 5 dager. Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakerne å avvikle opparbeidede fridager under turnéstopp.
 
Avtale om andre ordninger kan inngås med tillitsvalgte.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito