NTO Avtaler > Trondheim Symfoniorkester - MFO > Kapittel 1 - Arbeids- og ansettelsesforhold > § 7 Instrumenthold, konsertantrekk og forsikringer
Skriv ut

§ 7 Instrumenthold, konsertantrekk og forsikringer


7.1 Instrumenthold

7.1.1 Musikerne har rett til fri all risiko-forsikring av sine instrumenter som brukes i orkestret.

7.1.2 Musikerne plikter til enhver tid å holde arbeidsgiver underrettet om instrumentenes verdi og gi alle opplysninger av betydning for forsikringen, samt omgående gi melding om inntruffet skade.

7.1.3 Musikerne plikter til enhver tid å holde sine instrumenter i førsteklasses stand. Til vedlikehold av instrumenter samt til fornyelse av strenger og rør m.m., får musikeren dekket utgifter etter regning, såframt partene ikke blir enige om en annen dekningsmåte.

7.2 Konsertantrekk

Alle musikere gis et tillegg til lønn på kr. 224 pr. måned for dekning av utgifter til innkjøp og vedlikehold av konsertantrekk. Tillegget er skattefritt.