Skriv ut

§18 Kontingenttrekk


Med hjemmel i aml. § 55, pkt 3, bokstav d, skal teatrene foreta trekk i lønn for skyldig medlemskontingent til den tilsattes fagforening.
 
Teatret plikter å trekke medlemmer av Norsk Sceneinstruktørforening og Norske Scenografer for en andel av fagforeningskontingenten av lønn og honorarer, p.t. 1 %, og oversende pengene til respektive forbund i kvartalsvise oppgjør.