Skriv ut

§1 Bestemmelsenes omfang


1.1 Hovedregel
Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Det presiseres at dette også omfatter leilighetsvis tilsatte.
Overenskomsten omfatter ikke virksomhetens øverste ledelse. Partene inngår særavtale om hvilke stillinger som omfattes av unntaket.