NTO Avtaler > Spekter - LO forbundene 2016 - 2018 > 8. Særbestemmelser Fagforbundet vedr. arbeidstøy
Skriv ut

8. Særbestemmelser Fagforbundet vedr. arbeidstøy


n = Fagforbundet

n = NTL

n = MFO

8.1 Arbeidstøy

Virksomheten kan bestemme at forskjellige arbeidsgrupper skal benytte uniform eller arbeidsdrakt.

Den enkelte virksomhet velger selv om den vil gi uniforms- /arbeidsdraktsgodtgjørelse på minst kr 1.400,00 pr. år eller selv bekoste uniform/arbeidsdrakt. Dette forutsettes å dekke minimum 2 sett arbeidstøy pr. år.

8.2 Verneutstyr

Virksomheten holder nødvendig verneutstyr.