Skriv ut

§1 Bestemmelsenes omfang


1.1.   Hovedregel
 
Overenskomsten gjelder for Beaivvas Sami Nasunalateahter, Carte Blanche, Brageteatret, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater og Konserthus (*), Nationaltheatret, Nordland Teater, Nord-Trøndelag Teater, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.
 
(*) For Kilden Teater og Konserthus vises til protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 mellom Spekter og LO Stat, Til protokollen pkt IV.
 
Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Det presiseres at dette også omfatter midlertidig ansatte.