Skriv ut

§1 Bestemmelsenes omfang


1.1
 
Som skuespiller i disse særbestemmelsene regnes alle faste og midlertidig tilsatte medlemmer av Norsk Skuespillerforbund ved følgende teatre tilsluttet NTO: Agder Teater, Beaivvas Sami Teahter, Black Box Teater, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hedmark Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Nationaltheatret, Nordland Teater, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teatret Vårt og Trøndelag Teater. 
 Det vises til særavtalen om midlertidig tilsetting.