Skriv ut

§12 Fratredelse


12.1 Retten til fratredelse

Dersom det etter at konsepsjons- og produksjonsrammer, scenemodell og kostymetegninger m.m.er fastsatt i flg. § 5, fremsettes krav fra teatrets ledelse om endringer i det kunstneriske arbeidet som den tilsatte mener ikke er kunstnerisk forsvarlig å imøtekomme, har den tilsatte rett til å fratre engasjementet. I så fall har den tilsatte krav på fullt honorar.

12.2 Den tilsatte blir fratatt oppgaven

Hvis teatrets ledelse av kunstneriske grunner finner å måtte frata den tilsatte en oppgave etter at det avtalte arbeidet er igangsatt, har den tilsatte krav på fullt honorar.