Skriv ut

3.3 Godkjenning av reiserute


Forslag til reiserute skal forelegges de tillitsvalgte for godkjenning minimum 4 uker før avreise. Godkjent reiserute skal foreligge 14 dager før avreise. Endringer kan deretter bare skje i samråd med de tillitsvalgte. Forslag til turnébemanning drøftes med de tillitsvalgte.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito