Skriv ut

§10 Kontroll


10.1 Rett og plikt til forestillingskontroll. Honorering

Den tilsatte (instruktør, koreograf, scenograf/kostymetegner) har plikt og rett til selv å kontrollere forestillingen med mindre annet er avtalt. Etter avtale med teatret kan den tilsatte disponere de medvirkendes tid for kommentarer.

For instruktører/koreografer bør slik kontroll normalt skje før 15. spilte forestilling, for scenografer/kostymetegnere etter 25. forestilling.

Kontroller ut over dette kan partene avtale etter hensiktsmessighet.

For Den Norske Opera og Nye Carte Blanche avtales det kontroll i hvert enkelt tilfelle.

I de tilfeller kontrollen/oppfølgingen skjer etter teatrets anmodning eller innenfor den tilsattes kontrollrett, jf. 1. ledd., honoreres den medgåtte tid med 1/133 av normalsatsen pr. time, med mindre annet er avtalt.

10.2 Påkrevde prøver og oppjusteringer av forestillingen

Dersom det i forbindelse med slike kontroller og etter avtale med teatrets ledelse ansees påkrevet å avholde prøver eller foreta oppjusteringer av forestillingen (f.eks. ved scenografi, kostymer,o.l.) skal dette arbeidet honoreres i samsvar med bestemmelsen i §§ 3.4 og 3.5.