Skriv ut

§ 17 Sekundærbruk (opptak og kringkasting)


17.1 Ved avtale med Norsk Rikskringkasting kan selskapet stille en del av musikerens tjenestetid til disposi­sjon for Norsk Rikskringkasting som selv kan avgjøre om konserter produsert for Norsk Rikskringkasting helt eller delvis skal sendes direkte over NRK's sender nett i radio eller fjernsyn eller helt eller delvis tas opp mekanisk.

Opptak kan nyttes til en gangs sending i løpet av ett år fra opptaksdato over NRK's sendenett.

Opptak kan gjøres i tilknytning til konserter eller under prøve, forutsatt at den samlede spilletid av opptak + konserter holdes innenfor den tillatte konserttid, maksimum 80 timer pr. år. I relasjon til det maksimale konserttall pr. år fastsatt i pkt. 5.7.2 skal 85 minutter konserttid regnes som én konsert. Begge tall er beregnet eksklusive pauser.

Ved medvirkning i fjernsyn har den enkelte musiker rett til det til enhver tid gjeldende fjernsynstillegg i avtalen mellom Norsk Musikerforbund og Norsk Rikskringkasting om leilighetsvis medvirkning i radio og fjernsyn.

17.2 Når opptak brukes i riksprogrammet som reprise, avregnes halvparten av den opprinnelig samlede tid for prøver og opptak som tjenestetid for musikerne i vedkommende uke, dog maksimalt 3 1/2 time pr. sending.

17.3 Selskapet kan gi Norsk Rikskringkasting rett til å overføre selskapets offentlige konserter i radio og/eller fjernsyn. For direkte sending eller opptak for en gangs senere sending i radio/fjernsyn betales et tillegg på kr 87,00 pr. musiker pr. konsert.

For sending i fjernsynet kommer dessuten fjernsynstillegg som fastsatt i pkt. 17.1.

Når orkestret holder 2 konserter med samme program kan opptak foretas under begge konserter uten at det gir musikerne krav på betaling for mer enn ett opptak.

17.4 Norsk Rikskringkasting kan uten vederlag til musikerne videresende konserter under pkt. 17.1 og 17.3 til utenlandske radio- og fjernsynsstasjoner direkte eller ved opptak. Opptaket kan foretas av Norsk Rikskringkasting eller av den utenlandske organisasjon. Opptaket kan benyttes til én gangs forskutt sending i løpet av ett år fra opptaksdato.