Skriv ut

§23 Det permanente utvalg


Partene forplikter seg gjensidig til å møte hverandre i Det Permanente Utvalg med representanter for Norsk teater- og orkesterforening og Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Ballettforbund og Norske Scenografer med mandat til å behandle spørsmål som vedrører forhold mellom teatrene og de yrkesgrupper denne avtalen omfatter, samt andre saker av felles interesse.