Skriv ut

§4 GRUPPESÆRBESTEMMELSER


4.1  Fagarbeiderstatus
 
Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2 Faglært.
 
Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.
 
4.2  Daglig arbeidstid fra kl. 0600
 
Den daglige arbeidstid kan legges fra kl 06.00 for rengjøringspersonale, transportarbeidere, portvakter, resepsjonsvakter, vestibylevakter og vaktmestere.
 
4.3  Verktøy, snekkere - mekanisk verksted, malersal
 
Snekkere som selv holder verktøy, utbetales en godtgjørelse på kr 0,65 pr. time.
 
4.4  Portvakter - resepsjon - vestibyle
 
I arbeidstiden inngår 1/2 times spisepause på hver vakt. 
 
4.5  Rengjøringspersonalet
 
4.5.1  Hovedrengjøring
 
For hovedrengjøring betales kr 200,00 pr. dag.
 
4.5.2  Mellom forestillinger/generalprøver
 
For rengjøring etter generalprøver og mellom forestillinger som faller utenom den ordinære arbeidstid, betales minimum for 3 timer pr. gang.
 
4.6  Billettkasserer
 
Kasserer tilstås kr 1.400,00 pr år i tellepenger. Kasserer plikter å bringe kassen i natt-safe når ikke andre av teatrets personale kan utføre dette arbeid.
 
 4.7  Garderobe- og kontrollbetjeningutgår. Henvises til lokal forhandling.