Skriv ut

§24 Forholdet til annet avtaleverk


Dersom tilsatte som denne overenskomst omfatter, utfører arbeid som reguleres i andre avtaler ved teatrene, skal dette arbeidet avlønnes ifølge gjeldende tariffavtale for dette fagområdet. Se også §§ 2.4 og 2.8.

Protokolltilførsel: Bestemmelsen gjelder som en prøveordning i kommende avtaleperiode.