Skriv ut

§6 Lønnsansiennitet


Kun relevant praksis skal være ansiennitetsgivende. For frilans skuespillere fastsettes datoen alltid til nærmeste halvår oppover.