Skriv ut

3. Andre bestemmelser


3.1          Tilreisende musiker

I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales for minst 4 timer hver dag med enten prøve eller konsert, og minst 5½ time hver dag med både konsert og prøve.

 

3.2          Turné

For tjeneste utenfor orkestrets faste arbeidssted (turné) skal det betales for minst 5 timer pr. dag orkestret er på turné. Det skal likevel ikke betales for mer enn 25 timer pr. uke, med mindre den faktiske podietjenesten er lengre.

Slik tjeneste skal være nærmere avtalt og angitt i arbeidsavtalen, som også skal omhandle andre særskilte betingelser for tjenesten. Statens reiseregulativ gjøres gjeldende.

 

3.3          Transport av instrumenter

Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av orkesterselskapet.