Skriv ut

§7 Permisjoner


7.1
 
Etter 5 års sammenhengende tilsettelse ved samme teater kan skuespilleren gis inntil 2 års permisjon uten lønn.
 
7.2
 
Teatret kan gi skuespilleren permisjon for å opptre utenfor teatret. Slik permisjon gis uten lønn hvis fraværet varer mer enn 6 dager.
Går det mindre enn 4 døgn mellom hver permisjon regnes permisjonen som ett fravær. Permisjonssøknad og svar på permisjonssøknad skal være skriftlig.
 
7.3
 
Skuespillere som har fått offentlig stipend har rett til permisjon med lønn i minst1 måned.
 
7.4
 
Ved permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon får skuespillere på åremålskontrakt forlenget åremålet tilsvarende permisjonens lengde.