NTO Avtaler > Musikkselskapet Harmonien – MFO og NTL > Kapittel 5 - Særbestemmelser > §4 Godtgjøring for særskilt arbeidstid og ekstratjeneste m.v.
Skriv ut

§4 Godtgjøring for særskilt arbeidstid og ekstratjeneste m.v.


4.1.1
Tjeneste ut over de begrensningene som følger av pkt. 3.1.2 regnes som overtid, jfr. Fellesbestemmelsene § 6.5 og § 6.7.
 

4.1.2
For prøve, konsert eller forestilling på 1. eller 17. mai skal musikeren betales ekstra for den tid han har medvirket, beregnet som overtid, jfr. Fellesbestemmelsene § 6.5 og § 6.7. Utført tjeneste disse dagene inngår i den ukentlige tjenestetid.
 
4.2.1
Når en musiker gjør tjeneste i en høyere stilling enn den vedkommende har lønn for, skal vedkommende musiker ha et opprykkstillegg på minimum kr 116,00 pr. prøve, og minimum kr 226,00 pr. konsert/forestilling. Det er en forutsetning at tillegg som avregnes innenfor hver 30 dagers periode ikke skal overstige det lønnstillegg musikeren ville ha fått ved ordinært stillingsopprykk i den høyere stillingen.

4.2.2
Uten særskilt godtgjøring kan musikeren ikke pålegges å utføre solistiske oppgaver eller oppgaver av solistisk karakter. Hertil regnes ikke de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen. Avtale om ekstra godtgjøring skal treffes mellom musikeren og arbeidsgiver i god tid og senest 14 dager før første prøve.
 
4.2.3
Blåsere med fast tilleggsinstrument (som fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/bass-klarinett, klarinett m/ESS-klarinett, fagott m/kontra­fagott 1)  utbetales et tillegg på B-regulativets trinn 30.

4.2.4
For utførelse av oppgaver på instrument som faller utenfor vedkommende musikeres vedtatte fastsatte forpliktelse, for eksempel obo d'amore, viola da gamba, altfløyte, wagnertuba, basstrompet, ESS-klarinett eller annet spesialinstrument, må det treffes særskilt avtale mellom musikeren og arbeidsgiver. Avtalen skal treffes i god tid, og senest 14 dager før første prøve.

4.2.5
Arbeid i prøvespillkomite betales etter statens regler for komitegodtgjøring.

4.2.6
Arbeidstøysgodtgjørelse utbetales i henhold til reglement.
 
1) Tillegget bortfaller pr. 1.4.2000 for musikere med plikt til å spille basstrombone, bassklarinett eller kontrafagott, og som fra samme dato er overført fra lønnsramme M12 til lønnsramme M13B, jfr. Protokoll av 16.5.2001.