Skriv ut

§2 Ansettelse


2.1 Ansettelse
      Ved ansettelsen skal musikeren ha anset­telses­bevis på standard formular som partene er enige om.

2.2 Oppsigelse
      Ved oppsigelse i henhold til Arbeidsmiljølovens § 59 Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses, gjelder for fast tilsatte musikere en oppsigelses­frist på 2 måneder.

2.3 Omplassering og nedrykking

2.3.1 Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan den kunstneriske ledelsen i samråd med et sak­kyndig utvalg av musikere flytte en musiker til annen plass i orkestret. Videre kan en musiker gjennom de musikernes tillitsvalgte søke virksom­heten om ned­rykking til annen plass i orkestret.

2.3.2 Dersom omplassering skjer som nedryk­king på grunn av framskreden alder, svekket helse eller andre uforskyldte årsaker, skal musiker med 10 års tjeneste eller mer i den høyere stilling beholde denne stil­lingens lønn.
      Musiker med mindre enn 10 års tjeneste i den høyere stillingen vil få utbetalt lønn som for den lavere stillingen med et tillegg til­svarende så mange tideler av differansen mellom nettolønn i den høyere og lavere stilling som vedkommende har tjenesteår i den høyere stilling.

2.3.3 Nedrykk i lønn fører ikke til tap av pensjons­rettig­heter.