Skriv ut

§8 Prøveforhold


8.1 Prøver på scenen/i spillelokalet

Teatret skal sørge for at prøver kan foregå på et nærmere avtalt antall prøvedager på den scenen hvor forestillingen skal ha premiere. Det forutsettes da at alle nødvendige elementer i scenografien er montert på plass i scenerommet.

8.2 Unntak for turnéforestilling

Bestemmelsen om bruk av premierescenen gjelder dog bare i begrenset omfang for forestillinger som er innstudert for turné­.

8.3 Kontorplass og arbeidsmateriale

Teatret skal stille kontorplass til rådighet for den tilsatte, på den måte dette er praktisk gjennomførbart ut fra det enkelte teaters plassforhold. Nødvendig arbeidsmateriale skal stilles til rådighet for den tilsatte.