Skriv ut

§2 Ansettelser


2.1 Ansettelse
Ved ansettelsen skal musikeren ha ansettelsesbevis på standard formular som partene er enige om.
 
2.2 Oppsigelse
Ved oppsigelse i henhold til Arbeidsmiljølovens § 15-3(10). Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses, gjelder for fast tilsatte musikere en oppsigelsesfrist på 2 måneder.
 
2.3 Omplassering og nedrykking
2.3.1
Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan den kunstneriske ledelsen i samråd med et sakkyndig utvalg av musikere flytte en musiker til annen plass i orkestret. Videre kan en musiker gjennom de musikernes tillitsvalgte søke virksomheten om nedrykking til annen plass i orkestret.
 
2.3.2
Dersom omplassering skjer som nedrykking på grunn av framskreden alder, svekket helse eller andre uforskyldte årsaker, skal musiker med 10 års tjeneste eller mer i den høyere stilling beholde denne stillingens lønn.
 
Musiker med mindre enn 10 års tjeneste i den høyere stillingen vil få utbetalt lønn som for den lavere stillingen med et tillegg tilsvarende så mange tideler av differansen mellom nettolønn i den høyere og lavere stilling som vedkommende har tjenesteår i den høyere stilling.
 
 
2.3.3
Nedrykk i lønn fører ikke til tap av pensjonsrettigheter.