Skriv ut

§ 1 Generelt


Regulativet er et bruttolønnsregulativ. Opprettholdes det pensjonsordninger med fri pensjon eller lavere pensjonstrekk enn 2% og ytelser som tilnærmet svarer til ytelse­ne etter KLPs normalvedtekter, må det foretas en omregning slik at nettolønnen svarer til regulativets satser fratrukket 2% av pensjonsgrunnlaget.