Skriv ut

6.6 Lønnsendringer


Orkestermusikere
Omplassering og nedrykking

Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan den kunstneriske ledelsen i samråd med et sakkyndig utvalg av musikere flytte en musiker til annen plass i orkestret. Videre kan en musiker gjennom de musikernes tillitsvalgte søke virksomheten om nedrykking til annen plass i orkestret.
 
Dersom omplassering skjer som nedrykking på grunn av framskreden alder, svekket helse eller andre uforskyldte årsaker, skal musiker med 10 års tjeneste eller mer i den høyere stilling beholde denne stillingens lønn.
 
Musiker med mindre enn 10 års tjeneste i den høyere stillingen vil få utbetalt lønn som for den lavere stillingen med et tillegg tilsvarende så mange tideler av differansen mellom nettolønn i den høyere og lavere stilling som vedkommende har tjenesteår i den høyere stilling.
 
Nedrykk i lønn fører ikke til tap av pensjonsrettigheter.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito