Skriv ut

Generelle definisjoner


Oversetteren:
Medlem av Norsk Oversetterforening (NO)
 
Teatret:
Medlem av Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
 
Førstegangshonorar:
Det honorar teatret betaler for retten til førstegangsbruk av en oversettelse, inkl.evt. tillegg for vanskelighetsgrad, bearbeidelse, kort leveringsfrist, avtalte endringer el.l.
I dette honorar er inkludert kompensasjon tilsvarende feriepenger etter Ferieloven.
 
Gjenbrukshonorar:
Det honorar et teater betaler for retten til gjenbruk av en oversettelse, beregnet ut fra førstegangshonoraret inkl. evt. tillegg, regulert ift. gjeldende avtale.