Skriv ut

Kap 1.3 Oppsigelse


1.3.1 Oppsigelsesfrister
 
Hovedregel
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.
I prøvetiden er det 1 måneds gjensidig oppsigelse.
 
Særskilte oppsigelsesfrister
For ballettdansere, korsangere, orkestermusikere, repetitører og sangsolister er det en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.
For øvrig kommer de særlige oppsigelses­fristene i arbeidsmiljøloven § 15‑3 (2) – (10) til anvendelse.
For repetitører, orkesteret, dansere og sangsolister gjelder følgende: Ved oppsigelse i henhold til arbeidsmiljølovens § 15‑3(10) (oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses) gjelder en oppsigelsesfrist på 2 måneder.
 
1.3.2 Oppsigelse ved innskrenkning
Ved oppsigelser på grunn av innskrenking/omlegging skal, under ellers like vilkår, ansiennitetsprinsippet følges.
 
1.3.3 Omplassering
Ved omplassering eller overgang til lavere lønnet stilling pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin tidligere lønnstrinnsplassering som en personlig ord­ning.
For orkestermusikere gjelder særskilte bestemmelser, se punkt 6.6.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito