NTO Avtaler > Spekter - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche > 8 Særbestemmelser Carte Blanche vedr prøvedans
Skriv ut

8 Særbestemmelser Carte Blanche vedr prøvedans


Carte Blanche plikter å holde prøvedans når det skal tilsettes 2 eller flere i faste stillinger eller åremålsstillinger. Norske Dansekunstnere skal varsles om slik prøvedans, om mulig en måned i forveien. Norske Dansekunstnere plikter å gjøre informasjon om prøvedans kjent for sine medlemmer.