Skriv ut

1 Vederlagets størrelse


For musikk inntil 10 minutters varighet betales                     kr. 35.000      
 
            For de neste 5 minutter (10-15 min)                            kr. 13.214      
 
            For de neste 5 minutter (15-20 min)                            kr. 10.914      
 
            Over 20 minutter betales et honorar stort kr. 1.982 pr overskytende minutt.
            Bearbeidelser regnes som ny komposisjon.
 
            Dersom musikken gjentas uendret (reprise) i løpet av samme oppsetning betales et      honorar stort kr. 1.650,- pr. minutt.