Skriv ut

6. Utbetaling av lønn


6.1          Lønningsdag

Om ikke annet er avtalt, utbetales lønn og faste tillegg senest den 12. hver måned, sammen med variable tillegg for foregående måned.

Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.

 

6.2          Lønn før ferie

En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på løn­ningsdag som faller i hans ferie.

 

6.3          Forskudd

I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd.

Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd.