Brukermanual Compublish > Dokument > Hvordan opprette dokument?

Hvordan opprette dokument?

Sist endret: 17.09.2012


Opprette dokument
Man kan opprette et nytt dokument på to måter:
 
Velg "type" dokument
Et dokument kan være fire forskjellige typer dokument:
  • Tekst: som er det mest "vanlige" dokumentet, består ofte av tekst sammen med bilder og linker
  • Vedlegg: man laster opp en annen fil (f.eks. Word/Excel o.s.v.) og dokumentet man da har opprettet blir et vedlegg, og får en "binders" som symbol i venstremenyen for redaktør
  • Link: man legger inn en link til et annet dokument, evt. en annen nettside, og dokumentet man da har opprettet blir en ren link, og får et eget symbol i venstremenyen; "pil ut av vindu"
  • Krysskobling: man kobler et dokument mot et annet i håndboken/håndbøkene som da er lesbart mer enn ett sted, men vedlikeholdes kun ett sted av redaktør
 
Velg status på dokument
Her har man to muligheter:
  • Publisert = synlig for leser når håndboken er lansert
  • Ikke publisert =  ikke synlig for leser når håndboken er lansert
 
Anvarlig på dokumenter
Kan ha ansvarlig på hvert dokument noe som gir muligheten til å se alle dokumenter hver person har ansvar for i håndboken. Dersom det er lagt inn revisjonsdato vil ansvarlig få mail når dokumentet skal revideres. Denne funksjonaliteten skrus på i innstillinger. 
 
Plassere dokument
Dokument må plasseres der det skal være i håndboken
 
 
Lagre dokument
Når dokumentet lagres, vil det vises i venstremenyen der det ble plassert.
 
Ekstra søkeord i dokument
Man kan legge inn ekstra søkeord som ikke er nevnt i dokumentet på fanen søkeord, som en vil ha treff på ved søk. Flere søkeord skilles med mellomrom.