Brukermanual Compublish > Infoboks > Infoboks og personer

Infoboks og personer

Sist endret: 29.07.2014


 
Hva er en infoboks?
En infoboks er et lite tekstfelt med kortfattet informasjon.
Hva er en person?
Person(er) inneholder kontakt-opplysninger om hvilke personer man kan kontakte i den enkelte virkesomhet.